Årsmøte 2015 og videre utvikling av klubben

Publisert av Malin Paust den 14.04.15.
Har du lyst til å påvirke utviklingen i klubben? Til årsmøtet som ble avholdt 19. mars møtte kun åtte personer - styrets medlemmer og valgkomiteen! Også denne gang var det en utfordring for valgkomiteen å finne kandidater til verv i styret. Det var heller ingen innspill til saker. Var det mangelfull informasjon om møtet, kunne vi ha tilbudt noen form for underholdning i forbindelse med møtet, eller er alle så fornøyde med hvordan klubben styres at det ikke er noe å formidle til styret? Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan bli bedre. Ta kontakt med sekretær Malin Paust via mail malinpaust@yahoo.no eller mobil 976 13 288, eller en annen i styret.

Under årsmøtet ble Årsmelding 2014, regnskap 2014 og budsjett for 2015 gjennomgått, og godkjent med noen korrigeringer.

Nytt styre består av:
- Erik Ulven, leder (gjenvalgt)
- Else Skjellum, nestleder (ny)
- Rolf Gustavsen (gjenvalgt)
- Vilde Syrdal Tronstad (gjenvalgt)
- Malin Paust (gjenvalgt)
- Lars Olav Hovland (ny)
- Gailute Akland, vara (ny)