Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Risør-Varden Svømmeklubb

Styret kaller inn til årsmøte i Risør-Varden Svømmeklubb, som holdes tirsdag 12.03.24 kl. 1800 på Klubbhuset  på Kjempesteinsmyra.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret på forhånd til margrethe.sjaavaag@gmail.com.

Saksliste med årsmøtedokumenter  vil bli delt ut på årsmøtet, samt vil bli gjort tilgjengelige på svømmeklubbens hjemmeside risorvarden.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Risør-Varden Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Risør-Varden Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Margrethe Sjaavaag kontaktes på margrethe.sjaavaag@gmail.com.

 

Vedlagt årsmøtedokumenter.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret