Krav om politiattest

Krav om politiattest

Publisert av Ole Alexander Klemsdal den 18.02.14.

Krav om politiattest i Risør Varden Svømmegruppe

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Risør Varden Svømmegruppe blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:
Erik Ulven
e-post: erik-ul@online.no
telefon: 909 37 524

 

eller hans stedfortreder:
Therese Slangsvold

e-post: tslangsvold@gmail.com
telefon: 944 87 629

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

 

1: Søknaden om politiattest fylles ut av svømmegruppa og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Erik Ulven sender søknaden til politiet.

 

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til svømmegruppa.

 

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Erik Ulven.

Risør Varden Svømmegruppe skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Risør Varden Svømmegruppe